Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:
Praktijk Veerkracht is opgericht door Judith Boumeester, kindercoach, gevestigd te Breda. 

Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het nummer: 62914863

 

Contactgegevens:
Veerkracht praktijk voor kindercoaching
t.a.v. Judith Boumeester
De Heze 63
4824BW Breda
telefoonnummer: 0654330200
email: info@veerkrachtkindercoach.nl
KVK-nummer: 62914863
BTW-nummer: NL161022078B01

Verhindering:
Indien bij verhindering tenminste 24 uur van te voren wordt afgezegd hoeft de gereserveerde tijd niet in rekening te worden gebracht. U kunt u afspraak 24 uur van te voren afzeggen of verzetten per mail of telefonisch. Bij ziekte is overleg mogelijk.

Tarieven:
De kosten voor 45 minuten coaching bedragen 79 euro of een traject van 375 euro, dit is inclusief 21% BTW, voorbereidingstijd, uitwerking en het gebruik van materialen. Bij het ophalen vertel ik u in het kort wat we hebben gedaan en de eventuele bijzonderheden. Alle inhoudelijke details vertel ik u tijdens de evaluatiemomenten om te voorkomen dat we over het hoofd van uw kind staan te praten.
De kosten worden niet vergoed  door de zorgverzekeraar.
– Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
– Kort overleg (maximaal 20 min) telefonisch of per mail is bij de begeleiding inbegrepen.
– Ik reken €0,29 reiskosten vergoeding per km, vanaf een straal van 15 km rond mijn praktijkadres.

Betalingsvoorwaarden:
U ontvangt na ieder consult een factuur of bij afname van een traject ontvangt u de factuur na het eerste consult. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 2 weken na de factuurdatum te voldoen.
Bij een betalingsachterstand neemt Veerkracht eerst telefonisch contact met u op, bij een achterstand van 2 consulten/gesprekken is Veerkracht gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.

Aansprakelijkheid:
Bij lichamelijk of psychische klachten raad ik u eerst aan contact op te nemen met uw huisarts. Veerkracht werkt samen met het kind en de ouders op een resultaatgerichte manier, zonder resultaat te garanderen. Veerkracht sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Veerkracht.

Begeleiding kinderen t/m 16 jaar:
Veerkracht is gebonden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

Vertrouwelijkheid:
De consulten zijn vertrouwelijk van aard en blijven dit zolang er geen wettelijk meldrecht is.

Afspraken rondom werkwijze:
Na 2 tot 3 sessies vindt er een tussenevaluatie plaats en na afloop van de sessies vindt een afrondend gesprek plaats met de ouders. Afhankelijk van de situatie met of zonder kind. Een kind krijgt mogelijk opdrachten mee na aanleiding van een sessie. Tussentijds is er contact met ouders via e-mail of telefoon. Bij Veerkracht wil ik er voor waken dat er over de hoofden van kinderen gesproken wordt en zal u daarom op een ander moment te woord staan per mail, telefonisch of tijdens een evaluatie.