Werkwijze bij Veerkracht

Intake:
De begeleiding bij Veerkracht start met een intakegesprek bij mij in de praktijk op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag, indien praktischer kan het online of bij jullie thuis plaatsvinden. De intake vindt bij voorkeur plaats met beide ouders, zo krijg ik als kindercoach een goed beeld van jullie kind en de situatie.

Begeleiding:
Na de intake volgen de sessies met jullie kind. Alle begeleidingen met het kind bestaan uit speelse werkvormen, aansluitend bij de belevingswereld van jullie zoon of dochter.
Na elke coachsessie vertel ik bij het ophalen wat we gedaan hebben en rond welk thema we hebben gewerkt. Na een aantal sessies, dit verschilt per kind, volgt er een tussenevaluatie tussen ouders en mij waarin we de stand van zaken bespreken. Tevens bepalen we dan in overleg hoe we verder gaan.

Observaties:
Soms is er een (opvoedings)situatie ontstaan waarin ik graag meekijk met de ouders of op school naar de ontstane situatie. Ik kijk altijd met een nieuwsgierige houding en zonder oordeel met jullie mee. Samen kijken naar de te maken stappen om de situatie om te draaien naar een situatie die voor jullie prettig is.