Kindercoaching

Kindercoaching bij Veerkracht
Soms krijgen kinderen te maken met een (leer)probleem, een situatie, een gebeurtenis of is er geen aanwijsbare aanleiding, waarom kinderen niet lekker in hun vel zitten. Ze kunnen hierdoor vastlopen in de thuissituatie, op school of lijken zich over het algemeen niet prettig te voelen.
Een kind kan zich daardoor anders gaan gedragen. Het kind is niet zijn gedrag, maar onder ieder gedrag zit een behoefte. Als kindercoach kijk en denk ik mee met de ouders en het kind en bedenken we samen welke stappen genomen kunnen worden om het kind te helpen.

Kindercoaching is bij Veerkracht een laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en hun ouders. Bij Veerkracht begeleid ik je graag in de hulpvraag, de opvoeding en bij ontwikkelingsvraagstukken. Als kindercoach ben ik een ondersteuner die samen met het kind en de ouders voor een steuntje in de rug kan zorgen. Ik bied geen kant en klare oplossingen, maar ga doormiddel van spel en POP-talk op zoek naar de behoeften en de antwoorden op de problemen die het kind of de omgeving ervaart. Ik ga er vanuit dat kinderen onbewust weten waar het antwoord op een ‘probleem’ te vinden is, namelijk in hen zelf!

Het kind ontdekt welke kwaliteiten het heeft en hoe hij/zij deze kan inzetten door te werken met verschillende vormen van spel, te praten, te luisteren, te kijken en te voelen. Als kindercoach heb ik een begeleidende rol, waardoor het kind de richting van begeleiding aangeeft. Waar nodig stuur ik als kindercoach bij, het uitgangspunt is het werken vanuit de kracht van ieder uniek kind.
Tijdens de coachsessies maak ik gebruik van de methode POP-talk. POP-talk is een methode die zich met behulp van playmobil poppetjes en andere materialen richt op het visualiseren van de belevingswereld van het kind. De eigen werkelijkheid wordt in beeld gebracht en dit leidt tot meer inzichten. Het is tevens een mooie manier om situaties te oefenen die in de werkelijkheid anders verlopen dan het kind zou willen.
Samen met het kind en de ouders kijken we naar de oorsprong van de klacht, wat is er gebeurd en hoe komt het kind, het gezin of de situatie op school weer in balans.
De bewustwording van de situatie zorgt vaak al voor een verandering in het handelen, waardoor kindercoaching een effectieve en kort durende vorm van hulpverlening is.

Veerkracht biedt begeleiding bij:
– woede-uitbarstingen / boze buien
– hoogsensitiviteit (HSP)
– faalangst
– pesten
– onzekerheid
– vermoeidheid
– problemen op school
– problemen met leren
– het omgaan met of het uiten van emoties
– sociale vaardigheden
– zindelijkheid
– eetproblemen
– slaapproblemen
– concentratieproblemen
– buikpijn
– hoofdpijn
Lopen jullie of jij zelf ergens tegenaan en staat het niet vernoemd in bovenstaand lijstje neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op, dan kan ik aangeven of ik iets voor jullie kan betekenen.

Het traject:
Intake:
De begeleiding bij Veerkracht start met een intakegesprek bij mij in de praktijk op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag, indien praktischer kan het online of bij jullie thuis plaatsvinden. De intake vindt bij voorkeur plaats met beide ouders, zo krijg ik als kindercoach een goed beeld van jullie kind en de situatie.

Begeleiding:
Na de intake volgen de sessies met jullie kind. Alle begeleidingen met het kind bestaan uit speelse werkvormen, aansluitend bij de belevingswereld van het kind.
Na elke coachsessie vertel ik bij het ophalen wat we gedaan hebben en rond welk thema we hebben gewerkt. Na een aantal sessies, dit verschilt per kind, volgt er een tussenevaluatie tussen ouders en mij waarin we de stand van zaken bespreken. Tevens bepalen we dan in overleg hoe we verder gaan.

Observaties:
Soms is er een (opvoedings)situatie ontstaan waarin ik graag meekijk met de ouders of op school naar de ontstane situatie. Ik kijk altijd met een nieuwsgierige houding en zonder oordeel met u mee. Samen kijken naar de te maken stappen om de situatie om te draaien naar een situatie die voor jullie prettig is.