Uncategorized

Reflex integratie therapie

Wat zijn reflexen?
Vanaf 5 weken in de baarmoeder maakt de baby ongecontroleerde bewegingen en daar begint de ontwikkeling van de reflexen. Reflexen zorgen ervoor dat ons centrale zenuwstelsel steeds verder kan ontwikkelen. Geïntegreerde reflexen vormen een basis van een goed functionerend centraal zenuwstelsel en zorgen er daardoor voor dat je kunt ontwikkelen. Reflexen vormen een basis voor onze motorische en sensorische ontwikkeling en zijn het fundament voor de ontwikkeling van kinderen en volwassenen. Reflexen zorgen dat communicatie, gedrag, bewegingen, leren, emotieregulering en algemeen welbevinden op een goede manier kunnen ontwikkelen. Ook zijn ze belangrijk voor de hoofd- en nek controle, spierspanning en lichaamshouding.

Reflex integratie:
De bewegingen worden door prikkels opgeroepen en zijn van cruciaal belang om te kunnen overleven. Je eerste reflexen heb je nodig om voor, tijdens en na de geboorte te overleven en zij zijn de grondleggers voor gecontroleerde bewegingen. Deze bewegingen zorgen voor neurale verbindingen in de hersenen. Als de verbindingen in de hersenen gemaakt worden nemen de reflexen af en krijgt de baby controle over het eigen lichaam en de bewegingen, dit noemen we integreren. Geïntegreerde reflexen zijn een belangrijke voorwaarden om lekker in je vel te zitten, je te kunnen concentreren en je hebt een goede basis om te leren.


Wat heeft invloed op je reflexen?
Hoe verloopt de zwangerschap? Is er stress, heeft de moeder bedrust, overlijd er iemand? Hoe verliep de bevalling? Ging de bevalling te snel of duurde deze juist heel lang? Had moeder een ruggenprik of was er een tangverlossing nodig? Kreeg je flesvoeding? Heb je kruipen over geslagen? Zat je veel in de maxi cosi of werd je langere tijd ingebakerd? Is er veel schermtijd, zoals de tv of tablet? Ook na de zwangerschap en bevalling kunnen gebeurtenissen of uitdagingen voordoen die invloed hebben onze reflexen, maar deze hoeven ons niet te beperken als ons fysieke lichaam de kans krijgt om het te veranderen.

Niet goed geïntegreerde reflexen:
Op het moment dat een reflex niet goed geïntegreerd is, kan de daarop volgende ontwikkeling vertraging oplopen of helemaal niet ontstaan. Je kunt dan beperkingen ervaren op allerlei gebieden zoals: leervermogen, concentratie, gedrag, houding en/of motoriek.
Onvolledige integratie van reflexen kan mede oorzaak zijn van onder andere: autisme, ADHD/ADD, Hooggevoeligheid, leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, schrijfproblemen, zintuigelijke integratie stoornissen, zicht- en gehoorproblemen, gedragsuitingen, concentratieproblemen, verlegenheid, gebrek aan vertrouwen, vertraging in ontwikkeling en/of verslaving. Al de bovengenoemde symptomen geven aan dat er onbalans is in het lichaam. Door aan de slag te gaan met reflexintegratie kunnen kinderen en volwassenen deze reflexen opnieuw integreren en zo de balans herstellen, waardoor de symptomen verminderen of verdwijnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *