Uncategorized

Blog: Hoogsensitieve kinderen in de klas

De helft van de hoogsensitieve kinderen (HSK) heeft moeite met het naar school gaan. In de klas is hier vaak weinig van te merken, maar ouders leveren iedere dag een flinke inspanning om het kind op school te krijgen, zien het thuis terug in het gedrag, gemoedstoestand of slechte schoolresultaten.


Waarom gaan hoogsensitieve kinderen met moeite naar school?
HSK zijn gevoelig voor de sfeer in de klas en hebben een groot rechtvaardigheidsgevoel. Het gaat vaak mis als hoogsensitieve kinderen het gevoel hebben dat de leerkracht hen niet begrijpt of als zij worden gepest. Ook spelen de hoeveelheid prikkels die het hoogsensitieve kind binnen krijgt een rol en gelden er op school vaak regels en straffen die geen van alle zijn afgestemd op een HSK. Zij zijn daarnaast gevoelig voor tijdsdruk en hanteren vaak een visueel ruimtelijke leerstijl en wordt het onderwijs vooral talig aangeboden.

Wat kun je als ouders doen?
Het is voor hoogsensitieve kinderen belangrijk dat de leerkracht deze karaktereigenschap kent, omdat HSK anders makkelijk stil vallen, zich terug trekken of een sterke reactie vertonen. Vertel de leerkracht aan het begin van het schooljaar dat je kind hoogsensitief is, wie zijn of haar beste vriendje of vriendinnetje is, in welke vakgebieden jullie kind goed is en waar extra aandacht voor nodig is. De leerkracht ziet geen hoogsensitief kind, omdat deze kinderen erg goed zijn in zich aan te passen aan wat de leerkracht graag wil, maar dit kost ze heel veel energie en gaat ten koste van hen als persoon en het leren. Over het algemeen zijn hoogsensitieve kinderen intelligente kinderen die vaak aanvoelen wat bedoeld wordt, voordat de leerkracht het verteld heeft. Als zij veel herhaling krijgen dwalen de gedachten af en is dit terug te zien in het schoolwerk. Ook gebruiken hoogsensitieve kinderen vaker een visueel-ruimtelijke leerstijl, omdat zij meer bloedtoevoer naar de rechterhersenhelft hebben. Het aansluiten bij deze leerstijl maakt het naar school gaan voor je kind fijner.

 

Wat heeft een hoogsensitief kind nodig?
– Een leerkracht die kennis heeft van de eigenschap hoogsensitiviteit, zowel de kwaliteiten als de valkuilen.
– Een leerkracht die emotioneel, verbaal en met lichaamstaal dezelfde boodschap uitzendt.
– Een leerkracht die alert is op overprikkeling en pestgedrag.
– Een leerkracht die beseft dat strenge regels of het verheffen van de stem voor hoogsensitieve kinderen heel moeilijk is, omdat zij zich persoonlijk aangesproken voelen en al zo hun best doen om zich aan te passen naar de wensen van de leerkracht.
– Een leerkracht die lesstof aanbiedt vanuit een top-down strategie.
– Een leerkracht die inspeelt op de juiste onderwijsbehoeften van het hoogsensitieve kind.
– De sfeer en het geluidsniveau zijn rustig.
– Het kind zit op een rustige plek en naast een rustig klasgenootje.
– Het kind krijgt de gelegenheid gebruik te maken van een koptelefoon.
– Een overzicht in het dagprogramma, zodat er duidelijkheid is.
– Hoogsensitieve kinderen vinden het fijn als er afwisseling is tussen inspanning en ontspanning.
– Beperk naschoolse activiteiten, zodat je kind kan uitrusten na een intensieve dag op school.
– Gun je kind af en toe een geestelijke verwendag, een dag om uit te rusten.One Comment

  • Jeanne Boumeester

    Waat een mooie aanpak Judith! Het zal veel geduld en inzicht vragen van de leerkracht, zeker als je veel kinderen in de klas krijgt.
    Wat beschrijf je het mooi.
    Is dit ook een aandachtspunt voor de opleiding tot leerkracht? Is dat opgenomen in een programma? Groetjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *